PREVENTIEF, HERSTELGERICHT
EN LAAGDREMPELIG

“Vriendelijkheid
in woorden
schept
vertrouwen,
Vriendelijkheid
in denken
schept
diepzinnigheid,
Vriendelijkheid
in geven
schept liefde”

(Lao Tse)

IK WIL …COACHING VOOR MIJN CLIËNT

Bent u re-integratie specialist, casemanager, fysiotherapeut, psychiater, manueel therapeut, huisarts, praktijkondersteuner (POH-GGZ) of bedrijfsarts en wilt u uw cliënt doorverwijzen naar een erkende, deskundige psychosociaal therapeut (in opleiding) die tevens coach is en gecertificeerd arbeids- & organisatie deskundige?

Patiënt doorverwijzen.

U KUNT UW PATIËNT DOORVERWIJZEN NAAR VITAMINEAANDACHT MET:

  • (psycho-)somatische klachten zonder medische oorzaak
  • Belemmeringen op persoonlijk en sociaal functioneren
  • overspanning en burn-out en bore-out
  • zelfbeeld- of identiteitsproblemen
  • (faal-)angst- en paniekklachten
  • zingevingsvraagstukken
  • depressieve klachten en lichte tot matige depressie (in multidisciplinaire aanpak)
  • gestagneerde rouw en verlies
  • ptss klachten belemmeringen door narcististe relatie en/of opvoeding

Werkwijze VitamineAandacht
Mijn hulpverlening (als aspirant lid van de NFG, psycho sociaal therapeut in opleiding), coach en gecertificeerd arbeids- en organisatie deskundige) is curatief, herstelgericht en laagdrempelig, maar ook preventief. Ik werk vanuit een brede expertise en pas verschillende interventies toe. Voorbeelden hiervan zijn: acceptatie en commitment therapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, transactionele analyse en mindfulness. Mijn cliënten krijgen toegang tot de professionele online therapie modules van Minddistrict. Op deze manier wordt het effect van de behandeling versterkt.