VERSTERKEN VAN
VEERKRACHT EN VITALITEIT

“Probeer
niet een
succesvol
mens te
worden,
Probeer
liever om
een waardevol
mens te zijn”

(A. Einstein)

IK WIL …. COACHING VOOR MIJN MEDEWERKER

Als het niet goed gaat met uw medewerkers, door problemen op mentaal of fysiek gebied dan hebben uw organisatie en uw resultaten daaronder te lijden. Naast praktische uitdagingen zoals zorgen voor vervanging en taken overdragen wordt u
geconfronteerd met hoge kosten. Verzuim kost gemiddeld € 350,- per dag.

HIERONDER VALT ONDER ANDERE:
• loondoorbetaling bij ziekte
• verlies van productiviteit (mindere loonwaarde)
• kosten van bedrijfsarts en overige arbo-dienstverlening
• kosten van vervanging
• juridische en administratieve kosten
• re-integratie interventies
• tijd die u kwijt bent aan het opbouwen van Wet verbetering Poortwachter dossier

NEE, WIJ ZIJN GEEN ARBODIENSTVERLENER,
MAAR BIEDEN VARBO DIENSTEN GERICHT OP:
• Veerkracht
• Aandacht
• Regie nemen
• Bevlogenheid
• Ontwikkelen

Daarnaast heeft u samen uw medewerkers de zorg voor hun inzetbaarheid. Hoe kunt u faciliteren in duurzame inzetbaarheid?
Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers bevlogen, fit en veerkrachtig blijven? En, als een medewerker dreigt uit te vallen, hoe kunt u deze medewerker optimaal ondersteunen om onnodig langdurig verzuim te voorkomen? Het is niet gemakkelijk om die vraag te beantwoorden, omdat hier inhoudelijke expertise nodig is over de klachten en het herstelproces van uw medewerker.

VitamineAandacht helpt u om deze vragen te beantwoorden en kan uw medewerker begeleiden naar herstel en veerkracht. VitamineAandacht richt zich namelijk op het preventief versterken van veerkracht en vitaliteit en op het curatief behandelen van stress- en burn-out- gerelateerde klachten. Als gecertificeerd Arbeids- & Organisatie deskundige en Psycho Sociaal Coach/therapeut begeleidt VitamineAandacht werknemers,
zodat zij met passie en plezier in hun werk en leven kunnen staan. Ook adviseert VitamineAandacht werkgevers, met als doel het
voorkomen van productiviteitsverlies en uitval door psychische problemen op het werk en het verlagen van de kosten van verzuim.

DIENSTEN
• Kom je in je Veerkracht (kort coach traject, intake + 6 sessies)
• Aandacht voor Herstel & Re-integratie (middellang traject,
intake + 9 sessies)
• Bevlogenheid APK, wordt de beste versie van jezelf door
inzicht injezelf en je loopbaan (sessie van 2 uren)