PERSOONLIJK WAARDEN ONDERZOEK VORMT EEN KOMPAS

ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE

helpt je om vol in het leven te gaan staan, het leven een beetje lichter te leven en de dingen die je belangrijk vindt ook echt te doen, vol overgave! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Accepteer wat er buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. ACT is een op mindfulness
gebaseerde aanpak gericht op gedragsverandering. ACT heeft een stevige wetenschappelijke basis. In de Verenigde Staten heeft de theorie het predicaat ‘Evidence based’ gekregen. Uit onderzoek en praktijk blijkt dat de ACT aanpak zeer effectief is. In mijn eigen strijd met uitdagingen en trauma’s in mijn leven heb ik ervaren hoe krachtig ACT is en het heeft mij gebracht waar ik nu sta, een vrouw met Veerkracht die om kan gaan met de uitdagingen en pijn van haar leven. In plaats van te vechten, weerstand te bieden, weg te rennen of me te laten overweldigen kan ik me openstellen en ruimte geven en het er laten zijn. Hierdoor is er ruimte gekomen om een leven te leiden wat past bij mijn waarden. Graag geef ik dit gedachtengoed door, het is geen methodiekje, maar een levenshouding wat maakt dat je dichterbij jezelf komt. ACT laat je inchecken bij jezelf, waardoor je jezelf beter leert kennen, je leert kijken naar je denken, je gaat jezelf openstellen en maakt plaats voor pijnlijke gevoelens en emoties, je weet wat ervoor
jou toe doet en doet wat je moet doen vanuit je waarden. Het gedachtengoed van ACT past heel goed bij de visie van VitamineAandacht namelijk eigen regie en interventies gericht op persoonlijk leiderschap en positieve psychologie en met de nodige creativiteit. In de aanpak van onze diensten zie je de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) veelvuldig terugkomen.

HOE WERKT ACT?
Om te komen tot Veerkracht gaan we samen we in de begeleiding langs de 6 kernprocessen van ACT (zie afbeelding) Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit de 6 kernprocessen voor meer psychologische flexibiliteit, Veerkracht. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

ACT gaat er vanuit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. Als ACT-coach probeer je die dan ook niet te veranderen of positiever te maken. Je doet iets veel mooiers: je verandert de relatie die iemand heeft tot zijn lastige gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding (Acceptance) en wordt de cliënt vrijer en veerkrachtiger. Ook komt er energie vrij die iemand nu bewust kan gaan richten op zaken die op dat moment van waarde zijn. Mensen leren zo nieuwe keuzes maken en zich hier duurzaam aan te verbinden (commitment). Persoonlijk waarden onderzoek vormt daarbij een soort kompas dat heel veel richting geeft. Kleine stappen tenslotte zorgen dat iemand ook echt in actie komt en langzaam maar zeker begint te veranderen. Het uiteindelijke doel is dat mensen psychologisch flexibel met andere woorden veerkrachtig worden en hierdoor voluit kunnen leven en zijn wie ze willen zijn.