BEVLOGEN MENSEN ZIJN INTRINSIEK GEMOTIVEERD,
BETER IN STAAT HUN EIGEN BELANG TE BEWAKEN.

Negatieve
gevoelens,
zijn als
ongewenste
gasten op
een feestje

(Russ Harris)

Wat is Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Om psychische (over)belasting door het werk zoveel mogelijk te voorkomen, is inzicht in de risico’s nodig. Want daar liggen de handvatten voor preventie. De Arbowet vat deze risico’s samen onder de kop psychosociale arbeidsbelasting. Concreet gaat het dan over:

  • werkdruk
  • ongewenste omgangsvormen pesten
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • agressie of geweld

Volgens artikel 3 lid 2 Arbowet moet de werkgever dan ook beleid voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Concreet: de werkgever moet de risico’s in kaart brengen in de RI&E en maatregelen tegen PSA opnemen in het plan van aanpak.

  

JDRtheorie

VitamineAandacht pakt deze risico’s aan op basis van de JDRtheorie van Arnold Bakker.

Onder (ongezonde) werkstress wordt verstaan: stress door of in de werksituatie. De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door die werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privé-leven kunnen de stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk. Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stressklachten optreden. Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.

Het gaat om Herstelmogelijkheden & verhogen van Persoonlijke Hulpbronnen

Werkdruk, het gaat niet om de hoeveelheid van werk, maar om de regelruimte en herstel mogelijkheden tussen de taken door!

Door het creëren van de juiste verhouding tussen taakeisen, herstel en regelruimte verandert slopend, potentieel ziekmakend werk in een uitdagende baan, met ruimte voor groei en ontwikkeling.

Niet iedereen wordt ziek van hoge werkdruk, ongewenste omgangsvormen of slechte arbeidsverhoudingen. Dat hangt maar gedeeltelijk af van het werk. Een belangrijk ander aspect is de veerkracht van werknemers van werknemers: hoe zij omgaan met en reageren op stressoren.