PRAGMATISCHE AANPAK, DOORTASTENDHEID,
HUMOR EN GEZOND BOERENVERSTAND

“Re-integratie
en herstel,
kan veel sneller
door inzicht,
perspectief
en eigen regie”

Re-integratie 1e spoor gericht op Veerkracht en verhogen van Persoonlijke Hulpbronnen

Spoor 1 

Loopt uw medewerker vast door psychische, sociale of maatschappelijke oorzaken? Verwacht u dat uw medewerker hierdoor langdurig uitvalt? Verzuim heeft in eerste instantie grote gevolgen voor het persoonlijke en werkbare leven van uw medewerker. Maar voor u betekent dit hoge verzuimkosten en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Veel loonsancties komen voort uit het onjuist omgaan met spoor 1 en spoor 2.

VitamineAandacht

  • brengt met uw medewerker de oorzaken van verzuim in kaart.
  • stelt een tijdcontingent plan op gericht op een snelle werkhervatting.
  • coacht uw medewerker in het omgaan met onderhavige problematiek.
  • adviseert in en verwijst naar mogelijke oplossingen / interventies.
  • kijkt samen met u en uw medewerker of er aanpassingen mogelijk zijn, waardoor uw medewerker snel het eigen werk weer kan oppakken.
  • ondersteunt in de algehele communicatie met de sociale omgeving van medewerker, met diens collega’s en u als verzuimverantwoordelijke.

VitamineAandacht streeft een duidelijk resultaat met u na; verlaging van uw verzuimkosten, voorkomen van loonsancties en uw medewerker weer snel gezond op zijn werkplek.

 

 

VitamineAandacht zorgt voor Veerkracht en snel resultaat & eigen regie

  • Als werknemer krijg je inzicht in je mogelijkheden en weet je hoe je zelf je inzetbaarheid kan vergroten
  • Als werkgever krijg je inzicht in de mogelijkheden van de werknemer
  • Als leidinggevene weet je hoe je de werknemer kan ondersteunen bij werkhervatting
  • De kosten van re-integratie blijven beperkt

Er wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling door middel van zelfleiderschap en zichtbaarheid.