0520

PRAGMATISCHE AANPAK, DOORTASTENDHEID,
HUMOR EN GEZOND BOERENVERSTAND

“Re-integratie
en herstel,
kan veel sneller
door inzicht,
perspectief
en eigen regie”

Re-integratie 1e spoor

Spoor 1 

Loopt uw medewerker vast door psychische, sociale of maatschappelijke oorzaken? Verwacht u dat uw medewerker hierdoor langdurig uitvalt? Verzuim heeft in eerste instantie grote gevolgen voor het persoonlijke en werkbare leven van uw medewerker. Maar voor u betekent dit hoge verzuimkosten en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Veel loonsancties komen voort uit het onjuist omgaan met spoor 1 en spoor 2.

VitamineAandacht

 • brengt met uw medewerker de oorzaken van verzuim in kaart.
 • stelt een tijdcontingent plan op gericht op een snelle werkhervatting.
 • coacht uw medewerker in het omgaan met onderhavige problematiek.
 • adviseert in en verwijst naar mogelijke oplossingen / interventies.
 • kijkt samen met u en uw medewerker of er aanpassingen mogelijk zijn, waardoor uw medewerker snel het eigen werk weer kan oppakken.
 • ondersteunt in de algehele communicatie met de sociale omgeving van medewerker, met diens collega’s en u als verzuimverantwoordelijke.

VitamineAandacht streeft een duidelijk resultaat met u na; verlaging van uw verzuimkosten, voorkomen van loonsancties en uw medewerker weer snel gezond op zijn werkplek.

 

 

VitamineAandacht zorgt voor snel resultaat & eigen regie

 • Als werknemer krijg je inzicht in je mogelijkheden en weet je hoe je zelf je inzetbaarheid kan vergroten
 • Als werkgever krijg je inzicht in de mogelijkheden van de werknemer
 • Als leidinggevene weet je hoe je de werknemer kan ondersteunen bij werkhervatting
 • De kosten van re-integratie blijven beperkt

 

Arbeidsdeskundig onderzoek 

Duurt het verzuim van uw zieke medewerker bijna één jaar (42 weken)? Of heeft de bedrijfsarts eerder geconstateerd dat duurzame terugkeer op de eigen werkplek op korte termijn niet mogelijk is? Dan zal de bedrijfsarts of de casemanager een arbeidsdeskundig onderzoek adviseren.

De arbeidsdeskundige van VitamineAandacht

 • onderzoekt of uw zieke medewerker in staat is zijn eigen werk te verrichten.
 • onderzoekt of het werk aangepast kan worden zodat uw zieke medewerker het eigen werk toch kan uitvoeren.
 • onderzoekt of er binnen uw bedrijf andere functies zijn die de zieke medewerker zou kunnen verrichten.
 • onderzoekt wat de mogelijkheden van uw zieke medewerker zijn buiten uw organisatie (2e spoor).
 • adviseert u op het gebied van de te nemen re-integratiestappen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter.

VitamineAandacht levert u een arbeidsdeskundig rapport waarin de arbeidsdeskundige duidelijk aangeeft welke stappen genomen dienen te worden om te komen tot een structurele werkhervatting van uw zieke medewerker. De arbeidsdeskundige van VitamineAandacht is een betrokken professional die oog heeft voor uw medewerker op het gebied van mens, inkomen en werk. Daarnaast is hij uw persoonlijke adviseur betreffende uw Poortwachter-verplichtingen en uw professionele gesprekspartner op het gebied van verzuim en verzuimkosten.