BEVLOGEN MEDEWERKERS BLIJVEN HUN EIGEN BEVLOGENHEID EN INZETBAARHEID VERSTERKEN.

“Wanneer
je grootse
prestaties wilt
leveren, moet
je beginnen
waar je nu
bent, gebruiken
wat je nu hebt
en doen wat
je nu kunt”

(A. Ashe)

Vergoedingen
Voor psychosociale hulpverlening en mentale fitheid workshops zijn er een aantal mogelijkheden om eventueel vergoed te krijgen. Het is verstandig om dit zelf vooraf aan de behandeling of workshop na te gaan om eventuele misverstanden te voorkomen.
Vergoeding via de werkgever
Ervaart u (stress-gerelateerde) klachten of zit u in de  ziektewet, dan is uw werkgever mogelijk bereid om de kosten van de behandeling bij bedrijfsmaatschappelijk werk te vergoeden. Hierbij kunt u denken aan:
– Klachten door een verandering op het werk, werkdruk,  contact met collega’s, verlies van een dierbare, verlies van fysieke en/of verstandelijke mogelijkheden, zorg voor een mantelzorger, overlijden dierbare, stressklachten, moeite met grenzen aangeven, werk niet kunnen loslaten, reorganisatie en de daarbij horende onzekerheden, re-integreren ten gevolge van een medische aandoening of andere privé-zaken.
Vergoeding via zorgverzekeraar of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding van de kosten van de behandeling. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden. De kosten vallen meestal onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Deze zijn ondergebracht in de aanvullende verzekering onder psychosociale of natuurgeneeskundige therapie.
U kunt contact opnemen met uw gemeente. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou u mogelijk een (gedeeltelijke of gehele) tegemoetkoming kunnen ontvangen. Hiervoor neemt u contact op met uw gemeente. De vergoedingen zijn per gemeente verschillend geregeld.
Vergoeding via persoonsgebonden budget
Via het vrij besteedbare gedeelte van ‘ondersteunende begeleiding’ uit het PGB is het wellicht mogelijk de therapie te bekostigen.
Vergoeding via eigen bedrijf
U kunt coaching mogelijk als Persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps-of bedrijfskosten fiscaal aftrekken mits de problemen /klachten werk gerelateerd zijn.
Vergoeding via fiscale regelingen
U kunt nagaan of u therapiekosten van de belasting terug kunt ontvangen.
Categorie
Dienst
Tarieven
Duur en/of inhoud
Coaching
Online kennismaking gratis 30 minuten

Veerkrachtsessie

Van breekbaar naar buigzaam

inclusief oefenmateriaal en vragenlijsten

€ 325 180 minuten

Coachpakket kort

Intake + 5 sessies

inclusief oefenmateriaal en vragenlijsten en voorbereidingstijd

€ 950

90 minuten intake

5 x 60 minuten sessie

Coachpakket middel

Intake + 9 sessies

inclusief oefenmateriaal en vragenlijsten en voorbereidingstijd

€ 1250

90 minuten intake

9 x 60 minuten sessie

Coachpakket intensief

Intake + 9 sessies

inclusief oefenmateriaal en vragenlijsten en voorbereidingstijd

€ 1750

90 minuten intake

13 x 60 minuten sessie

Coaching Leidinggevenden bij thema’s als

·       Verzuim

·       Inzetbaarheid

·       Bevlogenheid

·       Werkdruk

·     Persoonlijk leiderschap

€ 115 Per sessie van gemiddeld 75 minuten
Teamcoaching Op maat
 Online coaching € 85 Per sessie
Stress & Burnout & Bevlogenheid

 

Van Burnout naar Veerkracht integraal programma in gezondheidscentrum

·       Fysieke veerkracht

·       Mentale veerkracht

·       Sociaal welbevinden

€ 4500 Integraal programma maatwerk binnen het programma

Veerkracht workshop op basis van Acceptatie en Commitment Training, Mindfulness en Ademhaling

Zowel Preventief danwel voor Herstel en Re-integratie inclusief materiaal en voorbereidingstijd

1.      Wat is voor jou écht belangrijk? Waarden

2.      Wat houdt je tegen?

3.      Wat heb je al geprobeerd om van gedachten en gevoelens af te komen?

4.      Hoe ga je meer doen wat je écht belangrijk vindt?

5.      Hoe leer je mentale en zintuiglijke ervaringen op te merken?

€ 397,50

 4 sessies

 

Loopbaancoaching

Bevlogenheid APK

Wordt de beste versie van jezelf door inzicht in jezelf en je loopbaan

Inclusief vragenlijsten en materiaal en voorbereidingstijd

 

€ 325 2 sessies van 90 minuten
Trainingen
Bloei met veerkracht voor teams op basis van Acceptatie en Commitment Training € 397,50

Per deelnemer

4 bijeenkomsten

Minimaal 8 deelnemers

Motiverende gespreksvoering Op maat
Verzuimgesprekken en vroegsignaleren van verzuim Op maat
Hoe PSA beleid inregelen voor HRM, OR en directie/leidinggevenden Op maat
Jobcraften Op maat
Persoonlijk leiderschap Op maat