COACHING & TRAINING OP HET SNIJVLAK VAN PSYCHOLOGIE EN PSYCHO SOCIALE ARBEIDSBELASTING

“Smile,
breath
and go
slowy”

(Thich Nhat Hanh)

WERKENERGIEANALYSE®

De Werkenergieanalyse® ondersteunt je bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van je loopbaan. Want alleen werk dat echt bij je past, geeft steeds weer energie, plezier en voldoening.

DE WERKENERGIEANALYSE® BESTAAT UIT ZEVEN STAPPEN:

 • Je krijgt inzicht in hoe bevlogen jij bent in jouw werk
 • Je krijgt inzicht in jouw eigen energie- en stressbronnen
 • Je krijgt inzicht in waar je wel of geen invloed op hebt
 • Je krijgt inzicht in wat voor jou zinvol is in jouw werk
 • Je ontdekt jouw werkenergiebalans op functieniveau
 • Je ontdekt jouw flowgrafiek op functieniveau
 • Je maakt een persoonlijk prioriteitenplan

WERKENERGIEANALYSE® IS GEBASEERD OP:

 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
 • Geïnspireerd door Carl Gustav Jung
 • Stephen Covey – De cirkel van invloed en betrokkenheid
 • De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

DE WERKENERGIEANALYSE® ZETTEN WIJ IN BIJ:

 • “Inchecken bij jezelf” retraite
 • Duurzame inzetbaarheid
 • PMO PSA/werkdruk
 • Verdiepend Werkdruk onderzoek na een Ri&e
 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Nulmeting & eindmeting bij een organisatie verandertraject
 • Jobcrafting